ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: Ηλεκτροτεχνίτης Παραγωγής

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: Ηλεκτροτεχνίτης Παραγωγής

Η εταιρεία ΑΡΓ. ΣΕΝΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΕΠΕ, η οποία βρίσκεται στην Βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, Θεσσαλονίκη ,επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της, υψηλά ειδικευμένους Τεχνίτες για το τμήμα Παραγωγής ηλεκτρικών πινάκων Μέσης και Χαμηλής Τάσης.

Αποστολή βιογραφικών: info@senekis.gr

Βασικές αρμοδιότητες θέσης εργασίας:

• Ενασχόληση με τη στήριξη και ηλεκτρολογική σύνδεση των ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων των πινάκων Χαμηλής τάσης και Μέσης τάσης (προαιρετικά , θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν).

• Έχει την ευθύνη για την σωστή συναρμολόγηση σε τεχνικό επίπεδο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα ΕΝ 62271-200/2012 (Μέση Τάση) και ΕΝ 61439-1:2009, ΕΝ61439-2:2009 (Χαμηλή Τάση).

• Κατανόηση των πολυγραμμικών σχεδίων που του παραδίδονται από τον εργοδηγό και συναρμολόγηση - κατασκευή πινάκων με στόχο την κάλυψη των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών μας και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης και παράδοσης.

• Εργασία με τεχνικό-οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

• Συντήρηση υποσταθμών. Εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων. Άμεση ειδοποίηση του προϊσταμένου του στην περίπτωση που εντοπίσει κάποια βλάβη που δεν μπορεί να επιδιορθώσει. Τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας όπως προβλέπονται. Σωστή περιβαλλοντική διαχείριση των όποιων ανταλλακτικών χρησιμοποιεί για τις συντηρήσεις (λάδια, υγρά, ανταλλακτικά κ.α.)

Απαιτούμενα προσόντα - προφίλ υποψηφίου:

• Πτυχίο ΤΕΕ Ηλεκτρολογίας, ΙΕΚ ηλεκτρολογίας, ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, ΤΕΙ Αυτοματισμού.
• Αποδεδειγμένη εμπειρία και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 έτη.
• Ανάγνωση και κατανόηση ηλεκτρολογικού σχεδίου και αυτοματισμών.
• Γνώση αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
• Προβλεπόμενες άδειες ηλεκτροτεχνίτη.
• Δυνατότητα για ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για έργα της εταιρείας.
• Εργατικότητα, οργανωτική ικανότητα, προθυμία, υπευθυνότητα, καλή επικοινωνία με τους υπόλοιπους συναδέλφους απαραίτητα προσόντα.

Αποστολή βιογραφικών: info@senekis.gr