Πίνακες Κυψελών ΜΤ σε ορυχείο της ΔΕΗ

Πίνακες Κυψελών ΜΤ σε ορυχείο της ΔΕΗ

Η SENEKIS LTD για τις ανάγκες ενός ιδιαίτερα απαιτητικού έργου ορυχείου της ΔΕΗ εντός 6 μηνών σχεδίασε, κατασκεύασε (μετά τις απαραίτητες επιτυχημένες δοκιμές τύπου) και προμήθευσε το 2017:

6 Πίνακες εσωτερικού χώρου 4 κυψελών

  • 1 κυψέλη άφιξης 20kV
  • 1 κυψέλη τροφοδοσίας μετασχηματιστή 20/6kV
  •  1 κυψέλη τροφοδοσίας μετασχηματιστή 20/0,231kV για φωτισμό και σήματα ελέγχου (βοηθητική)
  • 1 κυψέλη αναχώρησης 20kV για την τροφοδοσία του ηλεκτροκίνητου μηχανήματος

12 Πίνακες εσωτερικού χώρου 3 κυψελών

  • 1 κυψέλη άφιξης 20kV
  • 1 κυψέλη τροφοδοσίας μετασχηματιστή 20/6kV κεφαλής ταινιοδρόμου
  • 1 κυψέλη τροφοδοσίας μετασχηματιστή 20/0,231kV για φωτισμό και σήματα ελέγχου (βοηθητική)

8 Πίνακες εξωτερικού χώρου 3 κυψελών

  • 1 κυψέλη άφιξης 20kV
  • 1 κυψέλη τροφοδοσίας μετασχηματιστή 20/6kV κεφαλής ταινιοδρόμου
  • 1 κυψέλη τροφοδοσίας μετασχηματιστή 20/0,231kV για φωτισμό και σήματα ελέγχου (βοηθητική)