Έργα σε εξέλιξη

Έργα σε εξέλιξη

Επέκταση Βιολογικού σταθμού αστικών λυμάτων, Δήμος Χανίων

Περιγραφή: Το σύστημα αποτελείται από 2 πίνακες αυτοματισμού όπου ο καθένας ελέγχει τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των επιμέρους εγκαταστάσεων και φέρει από ένα plc S7300 και 1 οθόνη TP177A. Σε συνεργασία με plc προηγούμενης φάσης ανταλλάσει δεδομένα με τον κεντρικό υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο σύστημα τηλεελέγχου SCADA στον κεντρικό σταθμό του βιολογικού και επιτυγχάνεται ο πλήρης έλεγχος της εγκατάστασης και η καταγραφή όλων των δεδομένων και συμβάντων αυτής.
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού
• 2 μονάδες PLC S7-300 της Siemens
• 2 οθόνες TP177A της Siemens

Επιτήρηση φορτίων και Μέγιστων Ζητήσεων, Ανάλυση Λογαριασμών και ένδειξη για απόρριψη φορτίων του Υ/Σ στο εργοστάσιο ΑΚΡΙΤΑΣ στην Ορεστιάδα

Περιγραφή: Το σύστημα αποτελείται από 1 πίνακα αυτοματισμού που φέρει ένα plc S7300 που καταγράφει τους παλμούς από τον μετρητή της ΔΕΗ, 1 αναλυτή στην είσοδο της Μ.Τ. του εργοστασίου και σύστημα επιτήρησης WinCC Flexible συνδεδεμένο με ασύρματο δίκτυο ethernet με το plc και τον αναλυτή ενέργειας.

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού

  • 1 μονάδα PLC S7-300 της Siemens
  • 1 αναλυτής ενέργειας PM sneider
  • Ασύρματα modem
  • 1 Υπολογιστής με Εφαρμογή τηλεπαρακολούθησης – τηλεχειρισμού WinCCFlexible της Siemens