Ανάπλαση Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης

Ανάπλαση Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης

 Η SENEKIS LTD συμμετείχε στην Ανάπλαση της Νέας Παραλίας που ξεκίνησε το 2010, κατασκευάζοντας πίνακες αυτοματισμού και αναπτύσσοντας προγραμματισμό των PLCs. Συγκεκριμένα το έργο αποτελείται από:

  • 5 κεντρικούς σταθμούς στους οποίους εγκαταστάθηκαν οι ισχυρές CPU 314C-2PN/DP συνδεδεμένες σε δίκτυο Ethernet οπτικής ίνας
  • 22 τοπικούς σταθμούς με εγκατεστημένες τις νέες compact CPU 1214 της σειράς S7-1200, συνδεδεμένες σε ακτινικό δίκτυο Profibus με τους κεντρικούς σταθμούς.

Η ανάγκη λειτουργίας του συστήματος σε πρώτη φάση χωρίς την χρήση Scada, οδήγησε στην χρήση των web server που έχουν ενσωματωμένες οι CPU, παρέχοντας δυνατότητες μεταφοράς, απεικόνισης και καταγραφής δεδομένων σε τοπικό αλλά και κεντρικό επίπεδο.

Η ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε στην νέα πλατφόρμα TIA PORTAL V12, όπου δημιουργήθηκε ένα κοινό project με 27 CPU διαφορετικών οικογενειών, αξιοποιώντας με αυτόν τον τρόπο στο μέγιστο, τις δυνατότητες επικοινωνίας και δικτύωσης μεταξύ των CPU.