Υποπίνακες χαμηλής τάσης

Υποπίνακες χαμηλής τάσης

Η εταιρεία SENEKIS κατασκευάζει πίνακες χαμηλής τάσης από το 1980.Τα προϊόντα της είναι τυποποιημένα και πιστοποιημένα και καλύπτουν και τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές. Όλα τα τελικά προϊόντα υποβάλλονται σε πλήρης δοκιμές σειράς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και οι υποπίνακες χαμηλής τάσης επίτοιχοι και ιστάμενοι.

Οι υποπίνακες ασφαλίζουν το τελικό φορτίο οπότε χειρίζονται συχνότερα από τους Γενικούς πίνακες και από λιγότερο εξειδικευμένο προσωπικό γι αυτό δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια προσωπικού με τα υλικά καλυμμένα πίσω από ασφαλείς μετώπες με εμφανή μόνο τα χειριστήρια αλλά και στην σήμανση τελικού χρήστη, η σήμανση αυτή είναι πολύ σημαντική για τον ανειδίκευτο χρήστη του πίνακα αλλά και για γρήγορη διακοπή σε περίπτωση ανάγκης από τον εξειδικευμένο.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων βρίσκονται κοντά στις αναχωρήσεις με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις ποιότητας, στεγανότητας και επιλογής υλικού κατασκευής για αυτό όταν σχεδιάζουμε λαμβάνουμε υπόψη μας πληροφορίες του χώρου εγκατάστασης.

Η εταιρεία SENEKIS είναι πιστοποιημένος συνεργάτης για τα τυποποιημένα συστήματα υποπινάκων ArTuL-Μ της ΑΒΒ και Prisma G της Schneider Electric , πλεονέκτημα τους η πλήρη επεκτασιμότητα .

Ποιότητα

Η εταιρεία SENEKIS έχει υποβάλει σε επιτυχημένες ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΥΠΟΥ την σειρά SE Πιστοποιημένων πινάκων χαμηλής τάσης στα εργαστήρια του ΚΔΕΠ (Κέντρο Δοκιμών Ερευνών της ΔΕΗ) και υποβάλει όλα τα παραγόμενα της σε ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕΙΡΑΣ σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-61439-1 & 2 που αφορά σε σύνολα διατάξεων διακοπής και ελέγχου Χαμηλής Τάσης και την Ευρωπαϊκή οδηγία 93/68 (CE) που αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Τεκμηρίωση
Η εταιρεία SENEKIS κατασκευάζει και παραδίδει τα τελικά προϊόντα Χαμηλής  Τάσης με ολοκληρωμένα ηλεκτρολογικά σχέδια και εκδίδει Δελτία δοκιμών Σειράς  που συνοδεύουν τα προϊόντα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Type-tested Switchgear and Controlgear Assembly (TTA)
- Rated insulation level voltage 1000V
- Rated operational voltage 690V
- Max. Test voltage 3000V, 1min
- Rated current up to 630A
- Peak withstand current (Ipk) up to 53kA
- Short-time withstand current (Icw) up to 25 kA 1 sec