Σύμβαση με ΔΕΗ για την προμήθεια πεδίων Μέσης τάσης για 26 Υποσταθμούς στο ορυχείο Αμυνταίου Φλώρινας

Σύμβαση με ΔΕΗ για την προμήθεια πεδίων Μέσης τάσης για 26 Υποσταθμούς στο ορυχείο Αμυνταίου Φλώρινας

Υπογράφηκε η σύμβαση με την ΔΕΗ για την προμήθεια των πεδίων Μέσης τάσης 20kV για 26 Υποσταθμούς που θα χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία Μηχανημάτων και ταινιοσταθμών στο Ορυχείο Αμυνταίου