Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων

Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων

Για την υλοποίηση του προϊόντος η εταιρεία προγραμματίζει, σε σχέση πάντα με τις υπόλοιπες δραστηριότητες της, και βάση τυποποιημένων διαδικασιών την σχεδίαση και παραγωγή.

Λαμβάνει υπόψη της τους στόχους που έχει θέσει, τις απαιτήσεις για το προϊόν, τα μέσα (τους πόρους) τα οποία απαιτούνται, τα εμπλεκόμενα τμήματα που αφορά και φυσικά τον όγκο της παραγωγής που πρέπει να παράγει.

Με τον τρόπο αυτό κατανέμονται σωστά οι αρμοδιότητες και καταγράφονται στα αντίστοιχα έντυπα οι φάσεις της παραγωγής και η εξέλιξη των παραγγελιών.

Όλες οι κρίσιμες ποιοτικά δραστηριότητες της παραγωγής είναι έγγραφες και ελεγχόμενες. Τα μηχανήματα, το προσωπικό και οι οδηγίες είναι αυτά που απαιτούνται, σε κάθε περίπτωση.