Προϊόντα φωτοβολταϊκών πάρκων

Προϊόντα φωτοβολταϊκών πάρκων

- Υπαίθριοι Υποσταθμοί 11-36KV για διασυνδεμένα πάρκα με λειτουργία νησιδοποίησης και προστασία ομοπολικής συνιστώσας
- Πίνακες διανομής AC 
- Πίνακες διανομής DC
- Αντικεραυνική προστασία