ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για το Τμήμα Σχεδιασμού Πωλήσεων

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για το Τμήμα Σχεδιασμού Πωλήσεων

Η εταιρεία ΑΡΓ. ΣΕΝΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΕΠΕ, η οποία βρίσκεται στην Βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, Θεσσαλονίκη, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της υψηλά ειδικευμένους και δυναμικούς μηχανικούς για το τμήμα σχεδιασμού-πωλήσεων.

Αποστολή βιογραφικών: info@senekis.gr

Βασικές αρμοδιότητες θέσης:

 

• Ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών του πελάτη, μονογραμμικά διαγράμματα και σχηματικά διαγράμματα σχετικά με την εφαρμογή των προϊόντων του Senekis MV switchgear & LV μαζί με τα συναφή συστήματα προστασίας και ελέγχου και τον σχεδιασμό κατάλληλων λύσεων για την κάλυψη των προσδοκιών των πελατών με τεχνικό-οικονομικά αποδοτικό και έγκαιρο τρόπο.

• Ανεξάρτητη εργασία  και / ή ηγεσία μιας ομάδας έργου για την δημιουργία και αποστολή όλων των απαραίτητων εγγράφων προς τους πελάτες για έγκριση και τελικά την κατασκευή των Πινάκων Μ.Τ. και Χ.Τ. Τα τυπικά έγγραφα περιλαμβάνουν:

 

o         Μονογραμμικά Διαγράμματα

o         Διαρρύθμιση πίνακα

o         Πολυγραμμικά σχέδια

o         Διαγράμματα καλωδίωσης

o         πρόγραμμα (χρονοδιάγραμμα)

o         Τεχνική περιγραφή

 

•         Χρήση των εργαλείων, λογισμικών για την προετοιμασία των προδιαγραφών, τα σχέδια διαρρύθμισης και την λίστα των υλικών με υψηλό βαθμό ακρίβειας

•         Γνώση διαφόρων ηλεκτρικών πακέτων λογισμικού CAD για την ολοκλήρωση του έργου και αύξηση της απόδοσης με βελτιώσεις της διαδικασίας.

•         Να είστε τεχνικός υπεύθυνος του έργου λαμβάνοντας πλήρη ιδιοκτησία των συνολικών παραδοτέων ενώ καθοδηγείτε μια ομάδα από αρχάριους μηχανικούς και σχεδιαστές.

•         Υποστήριξη στο τμήμα παραγωγής κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων, για να διασφαλίσετε ότι το αποτέλεσμα είναι πιστό στο σχεδιασμό σας.

•         Ειδίκευση στο αντικείμενο, ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με το προϊόν και τη διαδικασία για να βοηθήσετε τους άλλους στην ομάδα να επιτύχουν τους στόχους τους.

•         Πρωτοβουλίες για την βελτίωση των διαδικασιών και των εργαλείων της ομάδας για μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

•         Κατανοήστε  ότι οι περιγραφές θέσεων εργασίας αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Αναμένεται ότι θα διατηρήσετε την ικανότητα, την ευαισθητοποίηση και τη συμμόρφωση με τη δουλειά σας.

•         Ζητείται εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα στις πληροφορίες των πελατών της εταιρείας ΑΡΓ. ΣΕΝΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΕΠΕ

•         Κατανόηση και αποτελεσματική χρήση των Microsoft Windows, Microsoft Office.

•         Δυνατότητα ταξιδιών εάν απαιτείται

•         Επικοινωνία με τους πελάτες για τεχνική υποστήριξη κατά την εγκατάσταση και συντήρηση των προϊόντων.

 

Απαιτούμενα προσόντα/προφίλ υποψήφιου:

 

•         Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Τ.Ε.

•         3+ χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας με τα προϊόντα και τα συστήματα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος σχεδίασης / διαμόρφωσης. Κατά Προτίμηση εμπειρία σε Μέση τάση.

•         3+ έτη εμπειρίας σχεδίασης / διαμόρφωσης (δημιουργίας, μετατροπής και τροποποίησης σχεδίων) στο λογισμικό Electrical CAD προστασία και έλεγχο

•         Αποδεδειγμένη εμπειρία και καθοδήγηση αρχάριων μηχανικών με αποτελεσματικές τεχνικές ανταλλαγής γνώσεων.

•         Αποδεδειγμένο ιστορικό καινοτόμου σκέψης και βελτίωσης της διαδικασίας.

•         Άριστη γνώση των τυποποιημένων τεχνολογιών προστασίας και ελέγχου που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα διανομής ισχύος μέσης τάσης με αποδεδειγμένη ικανότητα ανταλλαγής γνώσεων.

•         Ικανότητα ανάλυσης των τεχνικών προδιαγραφών του πελάτη σχετικά με την εφαρμογή συστημάτων προστασίας και ελέγχου και την εφαρμογή κατάλληλων λύσεων προϊόντων για να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών με οικονομικά αποδοτικό και έγκαιρο τρόπο.

•         Δυνατότητα ανάγνωσης, κατανόησης και αξιολόγησης ηλεκτρικών σχημάτων για τον εντοπισμό σφαλμάτων ή πιθανών βελτιώσεων.

•         Εμπειρία στη διαχείριση λιστών υλικού σε ένα ERP σύστημα, προτιμώντας την εμπειρία με το Soft1.

•         Ισχυρή εργασιακή ηθική και προθυμία να γίνεται ό, τι χρειάζεται για ολοκλήρωση της εργασίας έγκαιρα και με υψηλή ποιότητα.

•         Ικανότητα πολλαπλής εκτέλεσης και διαχείριση μεγάλων φόρτων εργασίας και επιχειρηματικών απαιτήσεων.

•         Ισχυρές γραπτές, λεκτικές, μαθηματικές και διαπροσωπικές δεξιότητες

•         Ο ιδανικός υποψήφιος είναι αυτός προσανατολίζεται στις λεπτομέρειες,

καθοδηγούμενος από τις διαδικασίες και ικανός να υιοθετήσει μια κουλτούρα ποιότητας.

•         Αγγλικά σε άριστο επίπεδο τόσο γραπτά όσο και προφορικά

•         Διαθεσιμότητα για ταξίδια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

 

Επιθυμητά προσόντα ,αλλά δεν απαιτούνται:

 

•         Εξοικείωση με τα πρότυπα ANSI, IEEE, UL και NEMA για πίνακες Μέσης Τάσης.

•         Εμπειρία με ηλεκτρικό σχεδιασμό για διακόπτες μέσης τάσης.