Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Η εταιρεία εμπορεύεται  συστήματα και προϊόντα υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης, βιομηχανικό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό  υλικά εσωτερικών εγκαταστάσεων και καλώδια.

Είναι τιμή μας ως Senekis LTD να είμαστε ο αποκλειστικός διανομέας προϊόντων της Power Europe στην Ελλάδα. Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί την έναρξη εκπληκτικών νέων ευκαιριών και έργων, με στόχο να προσφέρουμε ακόμα πιο αποδοτικά και πρωτοποριακά αποτελέσματα για τους πελάτες μας στην Ελλάδα!


Τα προϊόντα Power Europe που διανέμουμε αποκλειστικά

  • Μετασχηματιστές Ρητίνης ξηρού τύπου, ειδικότερα:
    • Μετασχηματιστές με ισχύ από 100KVA έως 10MVA και τάση λειτουργίας έως 36KV
  • Μετασχηματιστές Ξηρού τύπου τεχνολογίας κενού, συγκεκριμένα:
    • Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές με ισχύ από 100KVA έως 10MVA και τάση λειτουργίας έως 24KV
    • Πηνία choke χαμηλής τάσης και μέσης τάσης για οποιαδήποτε εφαρμογή
  •  Διάφορα εξαρτήματα σύμφωνα με τον κατάλογο της εταιρείας