ΠΙΛΛΑΡ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΛΛΑΡ

ΠΙΛΛΑΡ

Τα πίλλαρ είναι πίνακες για χρήση σε εξωτερικό χώρο όπως έλεγχο φωτισμού οδών-πάρκων, καμπίνα ελέγχου ηλεκτροκίνητων βανών αερίου, καμπίνα οργάνων και για τους μετρητικούς σταθμούς αερίου.

Είναι κατασκευασμένα βιομηχανικού τύπου, στεγανά προστασίας έως και IP65 κατάλληλα για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, κατασκευασμένα εξολοκλήρου από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 2mm.

Ηλεκτρικός πίνακας οδοφωτισμού τύπου Pillar

To πίλλαρ θα χωρίζεται σε δύο μέρη, από τα οποία το ένα θα είναι για χρήση της ΔΕΗ και στο άλλο θα τοποθετηθεί ο στεγανός ηλεκτρικός πίνακας που θα περιλαμβάνει τα όργανα διακοπής και προστασίας γραμμών.

Το πίλλαρ θα αποτελείται από δύο μέρη τα οποία θα κλείνουν με χωριστές πόρτες και εσωτερικά θα διαιρείται μα λαμαρίνα πάχους 2mm σε δύο χώρους.

Οι πόρτες του pillar θα εφάπτονται πολύ καλά και σφικτά σε όλα τα σημεία με το κύριο σώμα και θα φέρουν λάστιχο στεγανοποίησης. Το pillar θα φέρει βάση από περιφερειακή σιδερογωνιά πάχους 4mm και πλάτους 40mm. Στις τέσσερις γωνίες της βάσης θα υπάρχει συγκολλημένη στην σιδερογωνιά τριγωνική λάμα στην οποία θα ανοιχτούν για να βιδωθούν τα μπουλόνια που θα είναι ενσωματωμένα σε βάση από σκυρόδεμα.

Το pillar θα μπορεί αφαιρεθεί με αποκοχλίωση.

Το καπάκι του pillar θα είναι στεγοειδές.

Το pillar θα είναι συναρμολογούμενο στο εργαστήριο κατασκευής μας και θα παρέχει άνεση χώρου για την και την σύνδεση των καλωδίων μεταξύ των οργάνων λειτουργίας του δικτύου.
Στο χώρο που προορίζεται για τις Διανομές (δεξιό μέρος) θα είναι στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια με τον ίδιο τρόπο στραντζαρισμένη γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2mm για την επ΄αυτής στερέωση του πίνακα Διανομής.
Τα κλειδιά οι κλειδαριές και οι μεντεσέδες θα είναι ορειχάλκινα και θα υπάρχουν δύο διαφορετικά, το ένα για τον χώρο της ΔΕΗ και το άλλο για το χώρο της διανομής. Το ζεύγος κλειδιών θα είναι κοινό για όλα τα pillar της εργολαβίας.

Βαφή πινάκων τύπου πίλλαρ
Τα μεταλλικά τεμάχια αναρτώνται σε μηχανοκίνητη καδένα η οποία κινείται διαγράφοντας μία κλειστή διαδρομή, περνώντας από τα διαδοχικά στάδια της όλης επεξεργασίας, τα οποία είναι:

1. Προεργασία μετάλλου
Α. 1ος ψεκασμός του μετάλλου από μπεκ με χημικό διάλυμα σε καμπίνα
Β. 2ος ψεκασμός του μετάλλου από μπεκ με χημικό διάλυμα σε καμπίνα
Γ. Πλύση του μετάλλου με απιονισμένο νερό σε καμπίνα
Δ. Στέγνωμα του μετάλλου με θερμό αέρα από αερολέβητα σε καμπίνα με ανεμιστήρες
Ο πρώτος ψεκασμός πραγματοποιείται για την απολάδωση του μετάλλου, ενώ ο δεύτερος για την απολάδωση και φωσφάτωσή του. Η πλύση γίνεται για να απομακρυνθεί το χημικό διάλυμα από το μέταλλο. Σκοπός της προεργασίας είναι η καλύτερη πρόσφυση του χρώματος στο μέταλλο και η αποφυγή πιθανής οξείδωσης.

2. Βαφή
Η βαφή πραγματοποιείται μέσα σε γειωμένη καμπίνα με ψεκασμό από πολυεστερική πούδρα. Η πούδρα είναι ήδη φορτισμένη θετικά από το εργοστάσιο παραγωγής της. Τα προς βαφή μεταλλικά τεμάχια φορτίζονται αρνητικά. Το ισχυρό μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται έχει σαν αποτέλεσμα την έλξη μεταξύ πούδρας και μετάλλου.

3. Πολυμερισμός
Τα μεταλλικά τεμάχια οδηγούνται σε τούνελ όπου ανάλογα με το πάχος της λαμαρίνας παραμένουν ανάλογο χρονικό διάστημα, σε θερμοκρασία 200°C, ώστε να πολυμεριστεί (λιώσει) η πούδρα και επιτευχθεί η καλύτερη πρόσφυση στο μέταλλο.
Στη συνέχεια τα μεταλλικά τεμάχια παραμένουν αναρτημένα στην καδένα μέχρι να επανέλθουν στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, να ελεγχθούν ποιοτικά, συσκευασθούν και φορτωθούν.