Ολική Ποιότητα Senekis ΕΛΟΤ 1801:2008/BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 και ISO 9001:2015.

Ολική Ποιότητα Senekis ΕΛΟΤ 1801:2008/BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 και ISO 9001:2015.

Στα πλαίσια του στόχου μας Ολικής Ποιότητας, η εταιρείας πιστοποιήθηκε κατά ΕΛΟΤ 1801:2008/BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 και ISO 9001:2015.