Πίνακες χαμηλής τάσης

Πιστοποιημένους πίνακες χαμηλής τάσης FORM-1 έως & FORM-4b

Πίνακες χαμηλής τάσης

Η εταιρεία SENEKIS κατασκευάζει πίνακες χαμηλής τάσης από το 1980. Τα προϊόντα της είναι τυποποιημένα και πιστοποιημένα και καλύπτουν και τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές. Ολα τα τελικά προϊόντα υποβάλλονται σε πλήρης δοκιμές σειράς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένος συνεργάτης για τα τυποποιημένα συστήματα ArTuk της ΑΒΒ και Prisma P της Schneider Electric.

Χρήση

Η εταιρεία SENEKIS κατασκευάζει Πιστοποιημένους πίνακες χαμηλής τάσης που καλύπτουν κάθε πιθανή χρήση:
- Πίνακες διανομής
- Πίνακες ελέγχου κινητήρων
- Πίνακες αντιστάθμισης άεργου ισχύος cosΦ
- Πίνακες αυτοματισμού-PLC
- Πίνακες ac- dc φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και άλλων Α.Π.Ε.
- Πίνακες ειδικών εφαρμογών.

Είδη προϊόντων

Η εταιρεία SENEKIS κατασκευάζει την σειρά SP Πιστοποιημένων πινάκων χαμηλής τάσης με τις παρακάτω μορφές διαμερισματοποίησης:
ΤΥΠΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Form-1 Covering of upstream and downstream terminals on all devices. No internal separation
Form-2a 2-Separation of bus bars from the functional units
2a-Terminals not separated from bus bars
Form-2b 2-Separation of bus bars from the functional units
2b-Terminals separated from bus bars
Form-3a 3-Separation of bus bars from the functional units
+
Separation of all functional units from one another
+
Separation of terminals for external conductors from the functional units, but not from those of other functional units
3a-Terminals not separated from busbars
Form-3b 3-Separation of bus bars from the functional units
+
Separation of all functional units from one another
+
Separation of terminals for external conductors from the functional units, but not from those of other functional units
3a-Terminals separated from busbars
Form-4a 4-Separation of busbars from all functional units
+
Separation of all functional units from one another
+
Separation of terminals for external conductors associated with a functional unit from those of any other functional unit and the busbars
4a-Terminals in same compartment as associated functional unit
Form-4b 4-Separation of busbars from all functional units
+
Separation of all functional units from one another
+
Separation of terminals for external conductors associated with a functional unit from those of any other functional unit and the busbars
4b-Terminals not in same compartment as associated functional unit
Ποιότητα
Η εταιρεία SENEKIS έχει υποβάλει σε επιτυχημένες ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΥΠΟΥ την σειρά SP Πιστοποιημένων πινάκων χαμηλής τάσης στα εργαστήρια του ΚΔΕΠ (Κέντρο Δοκιμών Ερευνών της ΔΕΗ) και υποβάλει όλα τα παραγόμενα της σε ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕΙΡΑΣ σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-61439-1 & 2 που αφορά σε σύνολα διατάξεων διακοπής και ελέγχου Χαμηλής Τάσης και την Ευρωπαϊκή οδηγία 93/68 (CE) που αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Τεκμηρίωση

Η εταιρεία SENEKIS κατασκευάζει και παραδίδει τα τελικά προϊόντα Χαμηλής Τάσης με ολοκληρωμένα ηλεκτρολογικά σχέδια και εκδίδει Δελτία δοκιμών Σειράς που συνοδεύουν τα προϊόντα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Type-tested Switchgear and Controlgear Assembly (TTA)
- Rated impulse withstand voltage 12kV
- Rated insulation level voltage 1000V
- Rated operational voltage 690V
- Max. Test voltage 3000V, 1min
- Rated current up to 4000A
- Peak withstand current (Ipk) up to 220kA
- Short-time withstand current (Icw) up to 100 kA 1 sec