Πίνακες μέσης τάσης

Πιστοποιημένους πίνακες μέσης τάσης

Πίνακες μέσης τάσης

Η εταιρεία SENEKIS κατασκευάζει πίνακες μέσης τάσης από το 1980. Τα προϊόντα της είναι τυποποιημένα και πιστοποιημένα και καλύπτουν και τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές. όλα τα τελικά προϊόντα υποβάλλονται σε πλήρης δοκιμές σειράς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Χρήση

Η εταιρεία SENEKIS κατασκευάζει Πιστοποιημένους πίνακες μέσης τάσης που καλύπτουν κάθε πιθανή χρήση:
- Πίνακες διανομής Μέσης Τάσης 7,2KV - 36KV
- Πίνακες ελέγχου κινητήρων μέσης τάσης
- Πίνακες αντιστάθμισης άεργου ισχύος μέσης τάσης cosΦ
- Πίνακες ελέγχου Υποσταθμών Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και άλλων Α.Π.Ε.