Ολική Ποιότητα Senekis ISO 45001:2018 (μετάβαση από το OHSAS 18001:2007)

Ολική Ποιότητα Senekis ISO 45001:2018 (μετάβαση από το OHSAS 18001:2007)

Στα πλαίσια του στόχου μας Ολικής Ποιότητας, η εταιρείας πιστοποιήθηκε κατά ISO 45001:2018 (μετάβαση από το OHSAS 18001:2007)