Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης: Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού

Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης: Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού

Από 1η Ιουλίου 2021 οι μετασχηματιστές πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις απόδοσης της 2ης βαθμίδας του κανονισμού για οικολογικό σχεδιασμό (οδηγία 548/2014).

 

Η μετάβαση στις πιο αυστηρές προδιαγραφές απόδοσης θα επιβαρύνει το κόστος κτήσης των μετασχηματιστών.

 

Προτείνουμε να εκτιμήσετε μελλοντικές σας ανάγκες για την χρονιά ώστε να εκμεταλλευτούμε το χρονικό περιθώριο πριν την εφαρμογή του κανονισμού

 

Η νέα οδηγία εφαρμόζεται για όσους μετασχηματιστές κατασκευαστούν μετά την 01/07/2021 (όχι αν πουληθούν μετά τις 01/07/2021).

 

Οι παραγγελίες σας θα πρέπει να δρομολογηθούν το αργότερο εντός Μαρτίου,  ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος να διαχειριστεί τις παραγγελίες το εργοστάσιο (χρόνος παραγωγής + ενδεχομένως αυξημένη ζήτηση).

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.senekis.gr/assets/gallery/58/492.pdf

 

Γιατί έχει περιβαλλοντική σημασία η νέα οδηγία:

 

Η θέσπιση απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για μετασχηματιστές μεσαίας και μεγάλης ισχύος είναι εξίσου απαραίτητη για τη μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά τεχνολογιών και επιλογών σχεδιασμού που βελτιώνουν τις ενεργειακές τους επιδόσεις ή την ενεργειακή απόδοσή τους.

 

Το 2008, οι συνολικές απώλειες του συνόλου των μετασχηματιστών στην ΕΕ των 27 ανέρχονταν σε 93,4 TWh ετησίως. Οι δυνατότητες βελτίωσης της οικονομικής απόδοσης μέσω αποδοτικότερου σχεδιασμού εκτιμώνται για το 2025 σε περίπου 16,2 TWh ετησίως, εκτίμηση που αντιστοιχεί σε 3,7 MT εκπομπών CO2.