Υπαίθριοι υποσταθμοί οικίσκοι τύπου "ΚΙΟΣΚΙ"

Υπαίθριοι υποσταθμοί οικίσκοι τύπου

Οι υπαίθριοι Υποσταθμοί της SENEKIS έχουν χρήση σε:

- Υφιστάμενα εργοστάσια που αναπτύσσονται από παροχή Χαμηλής τάσης σε παροχή Μέσης τάσης και δεν διαθέτουν τους απαραίτητους χώρους Υποσταθμού.
- Επέκταση ιδιωτικού δικτύου εργοστασίου με την χρήση απομακρυσμένου Υποσταθμού.
- Φωτοβολταϊκές εφαρμογές >100KW
- Εργοτάξια
 

Οι υπαίθριοι Υποσταθμοί της SENEKIS πλεονεκτούν γιατί:

- Μπορούν να μετεγκατασταθούν εύκολα.
- Έχουν μεγάλη αξία μεταπώλησης ως compact μορφή.
- Παραδίδονται με πλήρη αναλυτικά μηχανολογικά-ηλεκτρολογικά σχέδια και σχέδια κατασκευής βάσης στήριξης.
- Μπορούν να έχουν μέγεθος έως 5000 KVA.
- Περιέχουν τους πιστοποιημένους πίνακες Μέσης και Χαμηλής τάσης της SENEKIS.
- Υποβάλλονται σε πλήρης δοκιμές σειράς στα εργαστήρια δοκιμών μας με δοκιμές μόνωσης 50000 V.
- Είναι WALK IN TYPE δηλαδή ο χειρισμός γίνεται εντός του υποσταθμού.
- Έχουν δάπεδο παρέχοντας πλήρη προστασία από την είσοδο τρωκτικών.

 

Τα τυποποιημένα μεγέθη Υπαίθριων Υποσταθμών SENEKIS έχουν:

- Περίβλημα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2,0 mm βαμμένη ηλεκτροστατικά με βαφή αδιαβροχοποίησης RAL7038.
- Ανεξάρτητος χώρος με ξεχωριστή πόρτα πρόσβασης χώρος Mέσης Tάσης Άφιξης - Αναχώρησης 24 KV με αυτόματο φωτισμό εσωτερικού χώρου και τοπικό ρευματοδότη.
- Ανεξάρτητος χώρος με ξεχωριστή πόρτα πρόσβασης χώρος Μετασχηματιστή Ελαίου - Ξηρού με αυτόματο φωτισμό εσωτερικού χώρου, τοπικό ρευματοδότη και άνοιγμα αερισμού αρκετό για τον αερισμό του Μ/Σ σε συνεργασία με αξονικό ανεμιστήρα ελεγχόμενο από θερμοστάτη.
- Ανεξάρτητος χώρος με ξεχωριστή πόρτα πρόσβασης χώρος Χαμηλής Τάσης 0,4KV με αυτόματο φωτισμό εσωτερικού χώρου και τοπικό ρευματοδότη.
- Πολύ ισχυρή Μεταλλική βάση κατασκευασμένη από Π 80mm.
- Κατασκευή ικανή να αντέχει το βάρος όλου του εξοπλισμού.
- Οροφή Δίριχτη με 15ο κλίση από πάνελ τύπου σάντουιτς με μόνωση ενδιάμεσα και προεξέχουσα περιμετρικά 30 εκατοστά.
- Όλα τα μεταλλικά του Υ/Σ είναι γειωμένα με την περιμετρική του υποσταθμού από μπάρα χαλκού διατομής 30Χ3.
- Πλήρη αυτοματισμό προστασίας του μετασχηματιστή, με εξωτερική φαροσειρήνα ειδοποίησης.

 

Οι υπαίθριοι Υποσταθμοί της SENEKIS μπορούν ακόμη να:

- Έχουν και 2 μετασχηματιστές ελαίου ή ξηρού
- Ενσωματώνουν και τον Πίνακα διανομής χαμηλής τάσης
- Ενσωματώνουν και την Συστοιχία πυκνωτών
- Έχουν σύστημα Αντικεραυνική προστασία στέγης τύπου κλωβού
- Έχουν χώρο γεννήτριας
- Έχουν τοιχώματα και οροφή με μόνωση πετροβάμβακα.
- Έχουν πόρτες αλουμινίου.