Καζίνο Flamingo στα Σκόπια

Διαχείριση Μεταγωγών ΔΕΗ - H/Z και Επιτήρηση κατάστασης του Υ/Σ

Καζίνο Flamingo στα Σκόπια

Περιγραφή: Το σύστημα αποτελείται από 1 πίνακα αυτοματισμού με τους διακόπτες ισχύος που χρειάζεται η κάθε μεταγωγή και φέρει ένα plc S7200 και σύστημα επιτήρησης WinCC Flexible συνδεδεμένο με profibus με το plc. Σε περίπτωση μη εκκίνησης - βλάβης μιας γεννήτριας δίνεται η εντολή να ξεκινήσει η αναπληρωματική της. Σε περίπτωση μη εκκίνησης - βλάβης και της αναπληρωματικής γεννήτριας δίνεται η εντολή να κλείσει διακόπτης coupler και να τροφοδοτηθούν τα φορτία από την άλλη γραμμή γεννητριών. Το σύστημα δίνει την δυνατότητα επιλογής γεννήτριας ως Κύρια ή Αναπληρωματική καθώς και πλήρη σηματοδοσία σε περίπτωση σφάλματος.

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού

  • 1 μονάδα PLC S7-200 της Siemens
  • 1 Υπολογιστής με Εφαρμογή τηλεπαρακολούθησης – τηλεχειρισμού WinCCFlexible της Siemens