Διαχείριση βιομηχανικών λυμάτων

Βιομηχανία ERLIKON Κιλκίς

Διαχείριση βιομηχανικών λυμάτων

Περιγραφή: Το σύστημα αποτελείται από ένα κεντρικό πίνακα αυτοματισμού που έχει εγκατεστημένο το κεντρικό plc S7-300 το οποίο έχει τον πλήρη έλεγχο της εγκατάστασης και από 4 τοπικούς υποπίνακες που συλλέγουν πληροφορίες από επιμέρους εξοπλισμούς με απομακρυσμένες μονάδες εισόδων εξόδων συνδεδεμένα σε δίκτυο Ethernet με το κεντρικό PLC. Σε συνεργασία με τον κεντρικό υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο σύστημα τηλεελέγχου SCADA επιτυγχάνεται ο πλήρης έλεγχος της εγκατάστασης και η καταγραφή όλων των δεδομένων και συμβάντων αυτής.

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού

  • 1 μονάδες PLC S7-300 της Siemens
  • 4 Remote I/O της Siemens
  • 1 Η/Υ με SCADA WinCC Flexible της Siemens