Βιολογικός σταθμός αστικών λυμάτων

Δήμος Θιναλίων Κέρκυρα

Βιολογικός σταθμός αστικών λυμάτων

Περιγραφή: Το σύστημα αποτελείται από 4 πίνακες αυτοματισμού όπου ο καθένας ελέγχει τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των επιμέρους εγκαταστάσεων και φέρει από ένα plc S7300. Με την βοήθεια οπτικών ινών και μέσω του δικτύου Ethernet γίνεται η μεταξύ τους επικοινωνία και η ανταλλαγή δεδομένων. Σε συνεργασία με τον κεντρικό υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο σύστημα τηλεελέγχου SCADA επιτυγχάνεται ο πλήρης έλεγχος της εγκατάστασης και η καταγραφή όλων των δεδομένων και συμβάντων αυτής.

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού

  • 4 μονάδες PLC S7-300 της Siemens
  • 1 Η/Υ με SCADA WinCC της Siemens