Έλεγχος 4 θαλάμων κατάψυξης

Εταιρεία Ιωνική Σφολιάτα Θεσσαλονίκη

Έλεγχος 4 θαλάμων κατάψυξης

Περιγραφή: Αυτοματισμός λειτουργίας 3 θαλάμων βαθιάς κατάψυξης και ενός θαλάμου συντήρησης στα νέα ψυγεία της Ιωνικής Σφολιάτας στην Νεοχωρούδα. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται μέσω ενός plc S7-300 που είναι εγκατεστημένο στον κεντρικό πίνακα. Η επικοινωνία με τους χρήστες γίνεται μέσω 2 οθονών αφής. Η κεντρική διαχείριση και η καταγραφή όλων των δεδομένων και των συναγερμών γίνεται από το γραφείο του υπεύθυνου παραγωγής μέσω υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο το σύστημα τηλεελέγχου Wincc Flexible.

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού

  • 1 μονάδα PLC S7-300 της Siemens
  • 2 οθόνες αφής της Siemens
  • 1 Η/Υ με Wincc Flexible της Siemens